Assistentie in aanbestedingsdossiers
 Naarmate méér en méér aanbestedingen hogere eisen stellen aan de ingeleverde dossiers, gaat ook het verkeers- en mobiliteitsaspect zwaarder doorwegen. CIOS stelt voor aannemers en overheden een volledig dossier op met circulatie-, faserings- en signalisatieplannen die zeer duidelijk de verkeersafwikkeling in en rond de werfzone tijdens elke fase aangeven.
 
Signalisatiebeheer & inventarisatie
SignalisatiebeheerWeet U welke borden op uw grondgebied aan vervanging toe zijn ? Zijn alle zones conform en juist ? Door een volledige inventarisatie van uw grondgebied wordt beheer ervan aanzienlijk vereenvoudigd.
 
Signalisatie & bewegwijzering
 Of U nu een signalisatieplan voor een evenement of werf nodig heeft, of U bent op zoek naar een ontwerper voor de signalisatie van een industriezone, nieuwe wijk of straat,...
...bij CIOS bent U steeds aan het juiste adres !
 
Werfsignalisatieplannen
 Het belang van werfsignalisatie wordt vandaag de dag nog dikwijls onderschat. Duidelijke en correcte signalisatie is echter een must voor de veiligheid van de weggebruikers en de mensen op de werf.
 
Home
CiOS legt zich als verkeerstechnisch studiebureau toe op het leveren van een hele waaier van gespecialiseerde diensten aan iedereen die vanaf de studiefase tot en met de uitvoeringsfase met verkeerssignalisatie in aanraking komt.